Algemene tips

  • Het toetsen op afstand (online toetsen) verschilt van het reguliere toetsen. Het grootste verschil is dat de studenten bij een toets op afstand niet fysiek aanwezig is. Dit maakt het bijvoorbeeld lastiger om betrouwbaar vast te stellen of antwoorden uit het hoofd worden gegeven (en er bijvoorbeeld geen boek wordt gebruikt) of om non-verbale signalen op te vangen bij een gesprekstoets. In het algemeen zijn toetsen op afstand dan ook geschikter voor het formatieve handelen dan het nemen van een betrouwbare, summatieve beslissing. Dit geldt met name voor kennistoetsen en bepaalde vaardigheden.

Hieronder een algemene video over online toetsen:

๐Ÿ‘‰ Bekijk hier programma's (apps, tools), incl. handleiding

Last updated