Programma's

Gratis en makkelijk in gebruik

Peerfeedback geven

  • Peergrade Een platform waarbij studenten elkaar geschreven feedback kunnen geven op documenten.

Bestanden inleveren (en van feedback voorzien)

  • Dropbox (handleiding) Een online map waar je middels de optie 'bestandsaanvraag' studenten iets kunt laten inleveren. Zij hebben dan geen toegang tot de map en kunnen dus niet elkaars werk inzien.

  • Showbie (handleiding) Een platform en app waarbij studenten werk kunnen inleveren, wat je van geschreven of gesproken feedback kunt voorzien. Zowel op individueel als groepsniveau.

Video-vragen

  • EdPuzzle Een programma waarbij je interactie toevoegd aan (online) video's, zoals een YouTube video. Zo kun je de video laten pauzeren om meerkeuze vragen te stellen. Studenten kunnen dit op hun eigen moment en tempo kijken en maken.

Samenwerken (online prikbord)

  • Padlet (handleiding) Een online prikbord waar je (en evt. ook je studenten) documenten, tekst, afbeeldingen e.d. kunnen plaatsen.

    Handig ook voor brainstormen.

Last updated