Afstandsleren

Wat is het?

Afstandsleren is het bieden van leren (onderwijs) op afstand. Er is een (groot) verschil tussen online leren en offline leren. Daar waar studenten en leerlingen zich in de school organiseren rondom tijden, ruimtes en docenten kan dat online heel anders. Het grote verschil zit daarbij tussen synchroon en a-synchrone les: Synchroon leren Hierbij leren studenten en leerlingen tegelijkertijd. De communicatie gebeurt live en er is meer contact en beleving. Dit biedt meer mogelijkheden tot directe feedback en uitleg. Deze vorm lijkt het meest op een klassikale les.

Voorbeelden: Videoconferentie, live chat, live streamen Asynchroon leren Studenten/leerlingen leren op verschillende momenten, en de communicatie is niet live. Iedereen kan kiezen wanneer ze de les/opdracht volgen en daarbij bepalen hoeveel tijd ze er aan besteden. Dit lijkt dan het meeste op een opdracht waarbij studenten/leerlingen zelfstandig werken. Voorbeelden: Email, screencasts, blogposts, forum

Uit ervaring van scholen en opleidingen wereldwijd, komt naar voren dat een combinatie van beide het beste werkt. Wees je bewust van de keuzes die gemaakt worden: laat leerlingen/studenten bijvoorbeeld kennisclips kijken en bespreek deze via live (video) chat.

Last updated